एकलॉन्ग

बातम्या

PCHI — दैनिक रासायनिक कच्चा माल पुरवठादार

PCHI चे पूर्ण नाव Personal Care and Homecare Ingredients आहे, जो वेगाने विकसित होत असलेल्या उद्योगाच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी एक व्यावसायिक उच्च-स्तरीय कार्यक्रम आहे.कच्च्या मालाच्या पुरवठादारांना सौंदर्य प्रसाधने, वैयक्तिक आणि घरगुती काळजी उत्पादने शोधण्यात मदत करण्यावर लक्ष केंद्रित करणारा हा एकमेव निर्माता आहे.गेल्या आठवड्यात, Unilong Industry Co., Ltd ने देखील PCHI मध्ये भाग घेतला.याची मला मनापासून भावना आहे.

PCHI

साथीच्या रोगानंतर सौंदर्यप्रसाधनांच्या क्षेत्रातील पहिले प्रदर्शन म्हणून वैयक्तिक काळजी आणि सौंदर्यप्रसाधनांनी अभूतपूर्व उत्साह दाखवला आणि देखावा गर्दीने भरला.अनेक मोठ्या कच्च्या मालाच्या कारखान्यांनी नवीन उत्पादने आणि नवीन कच्चा माल बाजारात आणला आहे.आम्ही प्रदर्शनात भाग घेण्यास भाग्यवान होतो आणि आम्ही अनेक ग्राहकांशी संवाद साधला आणि संपर्क माहिती सोडली.Unilong Industry Co., Ltd. हा एक अग्रगण्य उपक्रम आहे जो दैनंदिन रसायन सामग्रीच्या उत्पादनात विशेष आहे.आमच्या मुख्य उत्पादनांमध्ये सर्फॅक्टंट, पॉलीग्लिसेरॉल, अँटीसेप्टिक, पांढरे करणे आणि साफ करणे आणि इतर इमल्सिफाइड आणि पॉलीपेप्टाइड उत्पादने समाविष्ट आहेत. आमच्या पॉलीग्लिसरीन आणि सर्फॅक्टंट उत्पादनांची आंशिक सूची खालीलप्रमाणे आहे:

वर्ग नाव कॅस क्र.
सर्फॅक्टंट सोडियम आयसेथिओनेट १५६२-००-१
सोडियम कोकोइल आयसेथिओनेट ६१७८९-३२-०
सोडियम लॉरोइल आयसेथिओनेट ७३८१-०१-३
HEPES सोडियम मीठ ७५२७७-३९-३
आयसेथिओनिक ऍसिड 107-36-8
कोकामिडोप्रोपील बेटेन १७८९-४०-०
अमाइड्स, कोको ७८९-१९-३
नारळ डायथेनोलामाइड/कोकामाइड DEA/CDEA ६८६०३-४२-९
कोकोइल क्लोराईड ६८१८७-८९-३
फॅटी ऍसिडस्, कोको, एन, एन-डायमिथाइल-1,3-प्रोपनेडिअमिन ६१७९०-६२-३
ओलेमिडोप्रोपील डायमेथिलामाइन 109-28-4
4-मॉर्फोलिनथेनेसल्फोनिक ऍसिड (एमईएस) ४४३२-३१-९
कोकामिडोप्रोपील हायड्रॉक्सीसल्टेन (CHSB) ६८१३९-३०-०
पॉलीग्लिसेरॉल पॉलीग्लिसेरॉल-2 ५९११३-३६-९/६२७-८२-७
पॉलीग्लिसेरॉल-3 ५६०९०-५४-१
पॉलीग्लिसेरॉल-4 ५६४९१-५३-३
पॉलीग्लिसेरॉल-6 36675-34-0
पॉलीग्लिसेरॉल -10 9041-07-0
ग्लिसरीन स्टीयरेट 123-94-4;31566-31-1;11099-07-3
ग्लिसरीन डिस्टिअरेट १३२३-८३-७
पॉलीग्लिसेरॉल -2 स्टीयरेट १२६९४-२२-३
पॉलीग्लिसेरॉल -2 सेस्किस्टेरेट 9009- 32-9
पॉलीग्लिसेरॉल-2 डिस्टिअरेट  
पॉलीग्लिसेरॉल -3 स्टीयरेट २७३२१-७२-८/२६९५५-४३-८
पॉलीग्लिसेरॉल-3 डिस्टिअरेट 94423-19-5
पॉलीग्लिसेरॉल -4 स्टीयरेट २६८५५-४४-७
पॉलीग्लायक्रोल- 6 स्टीअरेट ९५४६१-६५-७
पॉलीग्लिसेरॉल -6 डिस्टिअरेट ३४४२४-९७-०
पॉलीग्लिसेरॉल -6 पेंटास्टेरेट 99734-30-2
पॉलीग्लिसेरॉल -10 स्टीयरेट ७९७७७-३०-३
पॉलीग्लिसेरॉल-10 डिस्टिअरेट १२७६४-६०-२
पॉलीग्लिसेरॉल -10 पेंटास्टेरेट ९५४६१-६४-६
पॉलीग्लिसेरॉल-10 डिकास्टिएरेट 39529-26-5
ग्लिसरीन ओलिट 111-03-5;37220-82-9;25496-72-4
ग्लिसरीन डायओलेट २४६५-३२-९/२४४२-६१-७ २५६३७-८४-७
ग्लिसरीन ट्रायओलेट १२२-३२-७;६९१५-०८-८
पॉलीग्लिसेरॉल -2 सेस्किओलेट  
पॉलीग्लिसेरॉल -2 ओलिट ४९५५३-७६-६
पॉलीग्लिसेरॉल-2 डायोलेट ६०२१९-६८-३
पॉलीग्लिसरॉल -3 ओलिट ३३९४०-९८-६
पॉलीग्लिसेरॉल-3 डायोलेट ७९६६५-९४-४
पॉलीग्लिसेरॉल-4 ओलिट 71012-10-7
पॉलीग्लिसेरॉल -6 ओलिट ७९६६५-९२-२
पॉलीग्लिसेरॉल -6 पेंटाओलेट 104934-17-0
पॉलीग्लिसेरॉल-6 डायोलेट ७६००९-३७-५
पॉलीग्लिसेरॉल-8 ओलिट 75719-56-1
पॉलीग्लिसेरॉल -10 ओलिट ९००७-४८-१/७९६६५-९३-३
पॉलीग्लिसेरॉल -10 डायओलेट ३३९४०-९९-७
पॉलीग्लिसेरॉल -10 डेकोलेट 11094-60-3
ग्लिसरीन प्लॅमिटेट 19670-51-0;26657-96-5;542-44-9
पॉलीग्लिसेरॉल-3 पाल्मिटेट ७९७७७-२८-९
पॉलीग्लिसेरॉल-6 पाल्मिटेट ९९७३४-३१-३
पॉलीग्लिसेरॉल-6 डिपलमिटेट  
पॉलीग्लिसेरॉल-10 पामिटेट 500128-62-1
पॉलीग्लिसेरॉल -10 डिपलमिटेट  
ग्लिसरीन मायरीस्टेट ५८९-६८-४;२७२१४-३८-६
पॉलीग्लिसेरॉल -3 मायरीस्टेट  
पॉलीग्लिसेरॉल -10 मायरीस्टेट ८७३९०-३२-७
पॉलीग्लिसेरॉल -10 डिमायरिस्टेट  
ग्लिसरीन लॉरेट 142-18-7;27215-38-9;37318-95-9
ग्लिसरीन dilaurate २७६३८-००-२
पॉलीग्लिसेरॉल -2 लॉरेट ९६४९९-६८-२
पॉलीग्लिसेरॉल -3 लॉरेट 51033-31-9
पॉलीग्लिसेरॉल -4 लॉरेट ७५७९८-४२-४
पॉलीग्लिसेरॉल -5 लॉरेट १२८७३८-८३-०
पॉलीग्लिसेरॉल -6 लॉरेट 51033-38-6
पॉलीग्लिसेरॉल -10 लॉरेट ३४४०६-६६-१
ग्लिसरीन कॅपरेट 2277-23-8;26402-22-2;11139-88-1
पॉलीग्लिसेरॉल-2 कॅपरेट १५६१५३-०६-९
पॉलीग्लिसेरॉल-3 कॅपरेट ५१०३३-३०-८/१३३६५४-०२-१
पॉलीग्लिसेरॉल-6 कॅपरेट  
पॉलीग्लिसेरॉल-10 कॅपरेट  
ग्लिसरीन कॅप्रिलेट 502-54-5;26402-26-6
पॉलीग्लिसेरॉल-2 सेस्क्युकाप्रायलेट १४८६१८-५७-९
पॉलीग्लिसेरॉल -3 कॅप्रीलेट 51033-28-4
पॉलीग्लिसेरॉल -6 कॅप्रीलेट ५१०३३-३५-३
पॉलीग्लिसरॉल -10 कॅप्रिलेट ५१०३३-४१-१
पॉलीग्लिसेरॉल-6 कॅप्रिलेट-कॅपरेट  
पॉलीग्लिसेरॉल-10 कॅप्रिलेट-कॅपरेट  
ग्लिसरील हायड्रॉक्सीस्टेरेट १३२३-४२-८
पॉलीग्लिसरील -6 पॉलीहायड्रॉक्सीस्टेरेट  
ग्लिसरीन आयसोस्टेरेट 66085-00-5;61332-02-3
ग्लिसरीन डायसोस्टेरेट ६८९५८-४८-५
पॉलीग्लिसेरॉल-2 सेस्क्विसोस्टेरेट  
पॉलीग्लिसेरॉल-2 आयसोस्टेरेट ७३२९६-८६-३
पॉलीग्लिसेरॉल-2 डायसोस्टेरेट ६६०८२-४३-७
पॉलीग्लिसेरॉल -2 ट्रायसोस्टेरेट 120486-24-0
पॉलीग्लिसेरॉल -2 टेट्राइसोस्टेरेट 121440-30-0
पॉलीग्लिसेरॉल -3 आयसोस्टेरेट १२७५१२-६३-४
पॉलीग्लिसेरॉल -3 डायसोस्टेरेट ६६०८२-४२-६
पॉलीग्लिसेरॉल-4 आयसोस्टेरेट ९१८२४-८८-३
पॉलीग्लिसेरॉल -6 आयसोस्टेरेट १२६९२८-०७-२
पॉलीग्लिसेरॉल -10 आयसोस्टेरेट १३३७३८-२३-५
पॉलीग्लिसेरॉल -10 डायसोस्टेरेट 63705-03-3/102033-55-6
पॉलीग्लिसेरॉल -10 पेंटायसोस्टेरेट  
पॉलीग्लिसेरॉल -10 डेकाइसोस्टेरेट  
पॉलीरिसिनोलेट -2  
पॉलीरिसिनोलेट -4  
पॉलीरिसिनोलेट -6  
ग्लिसरील रिसिनोलेट १४१-०८-२;१३२३-३८-२
पॉलीग्लिसेरॉल-3 रिसिनोलेट  
पॉलीग्लिसेरॉल -3 पॉलीरिसिनोलेट २९८९४-३५-७
पॉलीग्लिसेरॉल-6 रिसिनोलेट 107615-51-0
पॉलीग्लिसेरॉल -6 पॉलीरिसिनोलेट 114355-43-0
पॉलीग्लिसेरॉल-10 रिसिनोलेट  
पॉलीग्लिसेरॉल-10 पॉलीरिसिनोलेट  
पॉलीग्लिसेरॉल -3 नारळ ओलिट  
पॉलीग्लिसेरॉल -10 नारळ ओलिट  

सामाजिक अर्थव्यवस्थेच्या विकासासह, दैनंदिन रासायनिक उत्पादने लोकांच्या जीवनातील आवश्यक लेख बनली आहेत, लोकप्रिय दैनंदिन ग्राहक उत्पादने आहेत आणि लोकांच्या जीवनाच्या गुणवत्तेशी जवळून संबंधित आहेत, त्यामुळे दैनंदिन रासायनिक उत्पादनांच्या आवश्यकता देखील सुधारल्या गेल्या आहेत.दैनंदिन रासायनिक उत्पादनांमध्ये प्रामुख्याने सौंदर्य प्रसाधने, प्रसाधन सामग्री, घरगुती काळजी उत्पादने, सार आणि मसाले यांचा समावेश होतो.

विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या विकासामुळे आणि लोकांच्या राहणीमानात सुधारणा झाल्यामुळे, दैनंदिन रासायनिक उत्पादनांचे प्रकार अधिक समृद्ध आणि अधिक वैविध्यपूर्ण होत आहेत.पण सध्या सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे रासायनिक कच्च्या मालाची सुरक्षितता.आम्ही एक व्यावसायिक रासायनिक उत्पादक आहोत.ग्राहकांसाठी जबाबदार असण्याच्या तत्त्वानुसार, आमच्याकडे ISO गुणवत्ता प्रमाणपत्र आहे आणि सुरक्षिततेच्या समस्येची हमी आहे.आपल्याला दररोज रासायनिक कच्च्या मालाची आवश्यकता असल्यास, आपण कधीही आमच्याशी संपर्क साधू शकता आणि आपल्याशी सहकार्य करण्यास उत्सुक आहात.


पोस्ट वेळ: फेब्रुवारी-23-2023